FLEVOMEER BIBLIOTHEEK URK

Workshop: Creatief schrijven met de Schoolschrijver

Uit onderzoek blijkt dat het schrijven van teksten een belangrijke functie heeft voor het begrijpen van teksten. De belangstelling voor het creatief schrijven op school groeit dan ook. Nederlandse kinderen zijn er niet goed in doordat ze op school weinig schrijven en nauwelijks gericht schrijfinstructie krijgen.

Deze workshop geeft praktische informatie om direct met de leerlingen aan de slag te gaan.

De workshop wordt gegeven door Marc ter Horst (bekend van o.a ‘Palmen op de Noordpool’ en ‘De oma van mijn oma’s oma’)

 • Locatie                         wordt later bekend gemaakt
 • Datum                          woensdagmiddag  2 februari 2022  vanaf 15.00 uur.
 • Duur                            2 uur
 • Inschrijven                    Via de webshop flevomeerbibliotheek.nl
 • Informatie                     Marjan Agter   m.agter@flevomeerbibliotheek.nl
 • Kosten                         € 50,00 per deelnemer 

MEDIASPOOR FLEVOLAND

Korte omschrijving

Een doorlopende leerlijn media-educatie. Mediaspoor bestaat uit vijf lespakketten voor het basisonderwijs. Samen vormen zij een doorlopende leerlijn: aan het eind van zijn schooltijd heeft de leerling een brede basis voor kritisch en doelgericht mediagebruik. De lespakketten zijn ontwikkeld voor meerdere leerjaren. Hierdoor biedt de leerlijn de mogelijkheid om een jaar eens een andere invulling te geven aan media-educatie, zonder dat er lesstof wordt overgeslagen. 

De lespakketten, inclusief materiaal voor digiborden en heldere instructies voor gebruik, worden online kosteloos beschikbaar gesteld. Als leerkracht ga je zelf met de leerling aan het werk met de lespakketten. Tevens wordt in ieder lespakket samengewerkt met een lokale kunstenaar of vakdocent, een kunstinstelling, bibliotheek of het archief van Nieuw Land.

 • Locatie: in school en excursies naar de bibliotheek en het archief van Nieuw Land.
 • Lesvorm: lespakketten door de leerkracht zelf uitgevoerd
 • Lesduur: verschillend per groep
 • Aantal deelnemers: inschrijven kan met de hele school of per groep
 • Prijs: de lespakketten zijn kosteloos te downloaden. Voor de lessen die door externen worden uitgevoerd, wordt een bijdrage gevraagd.

Contactgegevens

Mediaspoor is voor Flevoland doorontwikkeld door FleCk (onderdeel van Stichting Kubus Lelystad). 

FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland

Agorabaan 3

8244 JS Lelystad

Postbus 354

8200 AJ Lelystad

T: 0320 22 15 24

E: info@cultuureducatieflevoland.nl

I: www.cultuureducatieflevoland.nl  

I: www.mediaspoor.nl

DAG VAN DE CULTUUREDUCATIE FLEVOLAND

Dè provinciale inspiratiedag voor cultuuronderwijs. Welkom in de toekomst! Heb jij ook behoefte aan een middag vol inspiratie en informatie over cultuuronderwijs èn interessante ontmoetingen? Kom dan naar Dag van Cultuureducatie Flevoland, dè inspiratiedag voor cultuuraanbieders en scholen. Na het grote succes van de eerst twee edities bieden we je ook dit jaar weer een programma aan met een inspirerende keynote, verrassende workshops èn de finale van de Verkiezing Cultuurschool Flevoland.

Vlieg jij met ons mee naar 2032? Lees hier meer over de Dag van de Cultuureducatie 2016. 

 • Locatie: Flevoland
 • Lesvorm: een inspirerende keynote en verrassende workshops
 • Lesduur: 1 bijeenkomst
 • Aantal deelnemers: n.v.t.
 • Prijs: kosteloos

Contactgegevens

FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland

Agorabaan 3

8244 JS  Lelystad

Postbus 354

8200 AJ  Lelystad 

T: 0320 22 15 24

E: info@cultuureducatieflevoland.nl

I: www.cultuureducatieflevoland.nl

EXPERTISEBEVORDERING

Korte omschrijving

De ICC cursus is bedoeld voor leerkrachten die aan de slag willen met cultuuronderwijs op school. Tijdens deze cursus leer je hoe je samen met je team cultuuronderwijs op de basisschool structureel kunt vormgeven, stimuleren en behouden. Je komt alles te weten over kunst-, erfgoed- en media-educatie en actuele ontwikkelingen en theorieën op deze gebieden. Je verkent de culturele omgeving van de school, maakt kennis met leerlijnen en schrijft aan de hand van de ambities van je school, onder begeleiding van de trainers, een beleidsplan cultuuronderwijs. Ook krijg je tijdens de cursus tips over het creëren van draagvlak en het enthousiasmeren van je team. Samenwerking is namelijk essentieel voor goede cultuuronderwijs. Daarnaast verken je welke taken en welke rol bij jou en je school passen.

Veel schoolbesturen hebben deze cursus is hun scholingsplan opgenomen, want als je de cursus hebt afgerond, ontvang je het landelijk erkende ICC-certificaat en ben je officieel interne cultuurcoördinator (ICC-er).  Met dit certificaat en je beleidsplan in de hand kun je meteen aan de slag als ICC-er en starten met het verwerkelijken van de ambities van de school.

 • Locatie: op diverse plekken in Flevoland. Bij voldoende inschrijvingen kan de cursus op Urk plaatsvinden. 
 • Lesvorm: cursus
 • Lesduur: 7 bijeenkomsten van 3,5 uur. Totale studiebelasting 50 uur. 
 • Aantal deelnemers: de cursus gaat van start bij min. 8 deelnemers. Er geldt een max. van 15 deelnemers. 
 • Prijs: kosteloos
 • Deelnamevoorwaarden: inschrijvingen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst. Voor deze cursus is aanwezigheid verplicht: je mag max. 1 les afwezig zijn. Je maakt een vervangende huiswerkopdracht voor de gemiste les. 

Contactgegevens

FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland

Agorabaan 3

8244 JS  Lelystad

Postbus 354

8200 AJ  Lelystad 

T: 0320 22 15 24

E: info@cultuureducatieflevoland.nl

I: www.cultuureducatieflevoland.nl

CREATIVITEITSONTWIKKELING

Korte omschrijving

Creativiteitsontwikkeling staat sterk in de belangstelling, onder meer door de groeiende aandacht voor 21st century skills en de toenemende kennis over de werking van het kinderbrein en hoe kinderen leren. Daarom heeft FleCk een training ontwikkeld waarbij leerkrachten en cultuurcoördinatoren in een middag kennis kunnen maken met het begrip creativiteitsontwikkeling in relatie tot cultuureducatie. Je leert welke vaardigheden aanbod komen bij creativiteitsontwikkeling. Is creativiteit een talent of kan je dat leren? En je krijgt tips, waarmee je direct zelf aan het werk kan in de klas.  

 • Locatie: Deze training kan in-company voor bijvoorbeeld één bestuur of scholen binnen één gemeente worden aangeboden. Neem hiervoor contact op met FleCk.
 • Lesvorm: training
 • Lesduur: 1 bijeenkomst van 3.5 uur
 • Aantal deelnemers: de training vindt plaats bij min. 12 deelnemers.
 • Prijs: kosteloos
 • Doelgroep: leerkrachten en (gecertificeerde) cultuurcoördinatoren. 

Contactgegevens

FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland

Agorabaan 3

8244 JS  Lelystad

Postbus 354

8200 AJ  Lelystad 

T: 0320 22 15 24

E: info@cultuureducatieflevoland.nl

I: www.cultuureducatieflevoland.nl

EXPERTISEBEVORDERING

Aanbod FleCk – Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland schooljaar 2017-2018

FleCk is het expertisecentrum voor cultuuronderwijs in de provincie Flevoland. Wij zijn aanspreekpunt voor scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders die vragen hebben over cultuuronderwijs of behoefte hebben aan scholing, advies en ondersteuning op dit gebied. Ook zorgen wij voor de verspreiding van interessante en relevante landelijke en internationale ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van media-educatie of creativiteit.

Onze centrale doelstelling is de bevordering van de verankering en de verbetering van de kwaliteit van cultuuronderwijs in het primair onderwijs in Flevoland, zodat kinderen met een tas vol culturele bagage en creativiteit  zich binnen onze samenleving kunnen ontplooien. We  werken daarbij nauw samen met de lokale partners voor cultuureducatie in alle zes Flevolandse gemeentes: Meerpaal Dronten, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, FlevoMeer Bibliotheek Urk, Kubus Lelystad, de Cultuurmakelaar Zeewolde en Collage-Almere.  

In onze brochure vind je het volledige aanbod van diensten en producten van FleCk voor schooljaar 2017-2018. Dit bestaat uit het scholings- en professionaliseringsaanbod voor leerkrachten directeuren, leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, schoolteams en beleidsmakers en de door FleCk ontwikkelde de innovatieve projecten en diensten. 

We hopen je te ontmoeten tijdens een van onze trainingen, workshops, projecten, bijeenkomsten of gesprekken.

Team FleCK

 • Remco Willems, Programmamanager
 • Danielle Bijsmans, Adviseur en Projectleider De Culturele Haven
 • Allard van Bremen, Adviseur Muziek
 • Mieke Dols, Adviseur

Contactgegevens

FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland

Agorabaan 3

8244 JS  Lelystad

Postbus 354

8200 AJ  Lelystad 

T: 0320 22 15 24

E: info@cultuureducatieflevoland.nl

I: www.cultuureducatieflevoland.nl