EXPERTISEBEVORDERING

Aanbod FleCk – Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland schooljaar 2017-2018

FleCk is het expertisecentrum voor cultuuronderwijs in de provincie Flevoland. Wij zijn aanspreekpunt voor scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders die vragen hebben over cultuuronderwijs of behoefte hebben aan scholing, advies en ondersteuning op dit gebied. Ook zorgen wij voor de verspreiding van interessante en relevante landelijke en internationale ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van media-educatie of creativiteit.

Onze centrale doelstelling is de bevordering van de verankering en de verbetering van de kwaliteit van cultuuronderwijs in het primair onderwijs in Flevoland, zodat kinderen met een tas vol culturele bagage en creativiteit  zich binnen onze samenleving kunnen ontplooien. We  werken daarbij nauw samen met de lokale partners voor cultuureducatie in alle zes Flevolandse gemeentes: Meerpaal Dronten, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, FlevoMeer Bibliotheek Urk, Kubus Lelystad, de Cultuurmakelaar Zeewolde en Collage-Almere.  

In onze brochure vind je het volledige aanbod van diensten en producten van FleCk voor schooljaar 2017-2018. Dit bestaat uit het scholings- en professionaliseringsaanbod voor leerkrachten directeuren, leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, schoolteams en beleidsmakers en de door FleCk ontwikkelde de innovatieve projecten en diensten. 

We hopen je te ontmoeten tijdens een van onze trainingen, workshops, projecten, bijeenkomsten of gesprekken.

Team FleCK

  • Remco Willems, Programmamanager
  • Danielle Bijsmans, Adviseur en Projectleider De Culturele Haven
  • Allard van Bremen, Adviseur Muziek
  • Mieke Dols, Adviseur

Contactgegevens

FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland

Agorabaan 3

8244 JS  Lelystad

Postbus 354

8200 AJ  Lelystad 

T: 0320 22 15 24

E: info@cultuureducatieflevoland.nl

I: www.cultuureducatieflevoland.nl