Wat is Beeldende Kunst

Onder beeldende kunst worden die vormen van kunst verstaan die visueel zijn, dat wil zeggen dat het gaat om kunstwerken die je kunt zien. Het gaat om een afbeelding, op het platte vlak zoals een schilderij of een foto, of om iets ruimtelijks zoals een standbeeld of mooie schaal. Maar altijd is het resultaat zichtbaar. 

Media, nieuwe vormen van kunst

Deze nieuwe kunstvorm, die de laatste jaren sterk in opkomst is, gebruikt geen potloden, penselen en verf , maar elektronische kleuren, programmeertaal, video of digitale camera en het internet om hun ideeën vorm te geven. De nieuwe kunstenaars presenteren hun werk op video of op het World Wide Web.